BİRLEŞİK TAMBUR ELMASLAR

Bu elmas silindirler en yaygın olarak büyük deformasyonu kalibre etmek veya parlatmadan önce seramik karo yüzeyinde tek tip bir kalınlık elde etmek için yüksek hızlı parlatma hattını kalibre etmek için kullanılır. Segmentleri özel bir sırayla kaynaklamak için en son teknolojiyi kullanan silindirler, iyi keskinlikleri, uzun çalışma ömürleri (normal elmas silindirlerden 2-3 kat daha uzundur) ve büyük deformasyon seramik karolarını çözmeyi başardıkları için onaylanmıştır.